english | slovensky | mapa stránky
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
NAVIGÁCIA: Home Mgr. Terézia Rončáková, PhD.
Get the Flash Player to see this player.
Mgr. Terézia Rončáková, PhD.
Mgr. Terézia Rončáková, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Katedra žurnalistiky
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
-
+421 918 722 076
-
...
-
-
http://zumag.ku.sk/new/?page_id=7&user=Ron%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1-Ter%C3%A9zia

Životopis

Mgr. Terézia Kolková, PhD., (nar. 1980 v Žiline) po skončení štúdia žurnalistiky na FF UK v Bratislave (2002) pôsobila ako novinárka v tlačovej agentúre SITA, v Katolíckych novinách a vo Vatikánskom rozhlase v Ríme. Súčasne obhájila dizertačnú prácu na Katolíckej univerzite v Ružomberku (2006). Vedecký záujem sústredí na publicistický a náboženský štýl a na žurnalistickú žánrológiu. Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Angažuje sa ako členka Spoločenstva Ladislava Hanusa, združenia mladých katolíckych novinárov Network Slovakia a Fóra pre verejné otázky.

Výskumná činnosť

Oblasti vedeckého záujmu:

1.  Mediálny jazyk a štýl

2.  Náboženská komunikačná sféra v prieniku s publicistickým štýlom

3.  Žurnalistická žánrológia

 

Doterajšie projekty:

Názov: Language as a Platform of Tolerance between Science and Religion.

Podporujúca inštitúcia: John Templeton Foundation and Metanexus Institute, USA.

Trvanie: 06/2005-07/2005

 

Názov: Kvalitatívna a kvantitatívna analýza spravodajských relácií slovenských mienkotvorných televízií.

Podporujúca inštitúcia: VEGA (Ministerstvo školstva SR).

Trvanie: 2006 – 2008.

 

Názov: Family and media.

Podporujúca inštitúcia: Fideta SRN, Gabriele von Plattenberg SRN.

Trvanie: 2008-2009.

 

Názov: Náboženský a publicistický štýl v koexistencii. Predsudky, možnosti, výzvy.

Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU.

Trvanie: 2008-09.

 

Názov: Použiteľnosť mediálneho jazyka na prenášanie iných ako bulvárnych posolstiev.

Podporujúca inštitúcia: MVTS (Ministerstvo školstva SR).

Trvanie: 2007 – 2008.

Publikačná činnosť

RONČÁKOVÁ, Terézia: Úloha katolíckych médií: odlišný pohľad znútra a zvonku. In: Plnia katolícke médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu?II. Ed. Peter Kravčák, Miroslav Volček, Ružomberok : FF KU v Ružomberku, 2009, s. 100 – 105. ISBN 978-80-8084-462-2  

RONČÁKOVÁ, Terézia: Kompetentná frazeologická sonda do novinárskej oblasti. In: Otázky žurnalistiky, roč. LII, r. 2009, č. 1 – 2, s. 93 – 94. ISSN 0322-7049  

RONČÁKOVÁ, Terézia: Profil novinárov z hľadiska prístupu k náboženským témam. In: Otázky žurnalistiky, roč. LII, r. 2009, č. 1 – 2, s. 34 – 50. ISSN 0322-7049  

RONČÁKOVÁ, Terézia: Špecifiká náboženských spravodajských prejavov. In: Nové horizonty, roč. III, r. 2009, č. 2, s. 86-91. ISSN 1337-6535  

Rodina a médiá. XXIII. medzinárodný kongres rodiny. Zborník zo svetovej vedeckej konferencie. Ed. Terézia Rončáková, Ružomberok : FF KU v Ružomberku a Family, Hope for Tomorrow, 2009, 650 s. ISBN 978-80-8084-421-9  

RONČÁKOVÁ, Terézia: Výskum zobrazovania koreňov sociálnosti s pôvodom v rodine: inšpiratívne know-how. In: Rodina a médiá. XXIII. medzinárodný kongres rodiny. Zborník zo svetovej vedeckej konferencie. Ružomberok : FF KU v Ružomberku a Family, Hope for Tomorrow, 2009, s. 218 – 225. ISBN 978-80-8084-421-9  

RONČÁKOVÁ, Terézia: Prienik náboženského a publicistického štýlu I. Keď chce cirkev hovoriť mediálnym jazykom. Ružomberok : FF KU v Ružomberku, 2009, 180 s. ISBN 978-80-8084-420-2  

RONČÁKOVÁ, Terézia: Prienik náboženského a publicistického štýlu II. Ako cirkev hovorí mediálnym jazykom. Ružomberok : FF KU v Ružomberku, 2009, 208 s. ISBN 978-80-8084-419-6  

RONČÁKOVÁ, Terézia: Wielkie litery w religijnej sferze komunikacyjnej: słowacko-włoska komparacja. In: Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji w XXI wieku. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Kraków : UKiP J&D Gębka, 2008, s. 126 – 133. ISBN 978-83-60837-23-8  

RONČÁKOVÁ, Terézia: Osobniki czasownikowe w publicystyce religijnej. In: Wychowanie i kształcenie w duchu katolickim. Ed. Danuta Marzec – Ľubomír Pekarčík. Częstochowa : UKiP J&D Gębka, 2008, s. 223 – 227. ISBN 978-83-60837-10-8  

RONČÁKOVÁ, Terézia: Wpływ stylu biblijnego na publicystykę religijną. In: In: Opieka Kościoła o dobro duchowe człowieka. Ed. Sławomir Mazur – Andrzej Baczyński. Kraków : UKiP J&D Gębka, 2008, s. 28 – 37. ISBN 978-83-60837-20-7  

RONČÁKOVÁ, Terézia: Różnice w dziennikarstwie sekularnym i religijnym dotyczące wydarzenia religijnego. In: Wplyv kościoła na zagadnenia socjalne społeczenstwa. Ed. Mirosław Zbigniew Babiarz – Grażyna Nowak-Starz, Kielce : UKiP J&D Gębka, 2008, s. 129 – 138. ISBN 978-83-60837-19-1  

RONČÁKOVÁ, Terézia: Światowy kongres stanowisk pracy dziennikarzy w Rzymie: Jakość ksztalcenia bazuje na jakości ludzi. In: Wplyv kościoła na zagadnenia socjalne społeczenstwa. Ed. Mirosław Zbigniew Babiarz – Grażyna Nowak-Starz, Kielce : UKiP J&D Gębka, 2008, s. 91 – 95. ISBN 978-83-60837-19-1  

RONČÁKOVÁ Terézia: Oriana Fallaciová. Politicky nekorektná obdivovateľka Ratzingera. In: Nové horizonty, roč. II, r. 2008, č. 4, s. 186-191. ISSN 1337-6535  

RONČÁKOVÁ Terézia: Písanie veľkých písmen vo vlastných menách v náboženskom jazyku s dôrazom na publicistický štýl. In: Onomastika a škola 8. Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23. – 24. ledna 2008. Ed. Svatopluk Pastyřík, Václav Víška, Hradec Králové : Gaudeamus, 2008, s. 133 – 143. ISBN 978-80-7041-167-4  

RONČÁKOVÁ Terézia: Analýza schematickej reportáže (Lauček, Anton: Schematická reportáž Ferdinanda Gabaja. Ružomberok : TESFO, 2008, 91 s.) In: Otázky žurnalistiky, roč. LI, r. 2008, č. 3 – 4, s. 131 – 132. ISSN 0322-7049  

RONČÁKOVÁ Terézia: Žánrové špecifiká náboženskej publicistiky. In: Otázky žurnalistiky, roč. LI, r. 2008, č. 3 – 4, s. 18 – 24. ISSN 0322-7049  

RONČÁKOVÁ Terézia: Rodinu a spoločnosť ohrozuje diktatúra relativizmu. In: Otázky žurnalistiky, roč. LI, r. 2008, č. 3 – 4, s. 110 – 112. ISSN 0322-7049  

Rodina a médiá. XXIII. medzinárodný kongres rodiny, Ružomberok 5. – 7. septembra 2008, svetová vedecká konferencia. Ed. Terézia Rončáková, Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008, 89 s. ISBN 978-80-8084-357-1.  

RONČÁKOVÁ Terézia: Kvalita vzdelávania stojí na kvalite ľudí. Svetový kongres žurnalistických škôl v Ríme. In: Otázky žurnalistiky, roč. LI, r. 2008, č. 1 – 2, s. 59 – 61. ISSN 0322-7049  

RONČÁKOVÁ Terézia: Najčastejšie prehrešky proti spisovnej slovenčine v súčasnosti a ich prenikanie do spravodajstva. In: Kvalitatívna a kvantitatívna analýza spravodajských relácií slovenských mienkotvorných televízií. Red. Terézia Rončáková, Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008, s. 184 – 196. ISBN 80-8084-323-6.  

RONČÁKOVÁ Terézia: Relevantnosť spravodajského pokrytia tém na príklade spracovania tém s ideologickým nábojom. In: Kvalitatívna a kvantitatívna analýza spravodajských relácií slovenských mienkotvorných televízií. Red. Terézia Rončáková, Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008, s. 94 – 99. ISBN 80-8084-323-6.  

Kvalitatívna a kvantitatívna analýza spravodajských relácií slovenských mienkotvorných televízií. Ed. Terézia Rončáková, Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008, 270 s. ISBN 80-8084-323-6.  

KOLKOVÁ Terézia: Výhrady voči návrhu tlačového zákona. In: Vplyv nového tlačového zákona na prácu novinárov a na život slovenskej spoločnosti. Red. Terézia Rončáková, Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008, s. 101 – 107. ISBN 978-80-8084-324-3.  

Vplyv nového tlačového zákona na prácu novinárov a na život slovenskej spoločnosti. Ed. Terézia Rončáková, Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008, 139 s. ISBN 978-80-8084-324-3.  

KOLKOVÁ Terézia: Samizdat: definícia, dejiny, charakteristika. In: O hodnotě samizdatu. Samizdatová náboženská periodika před rokem 1989. Red. Terézia Kolková, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2008, s. 9-29. ISBN 978-80-7195-252-7  

O hodnotě samizdatu. Samizdatová náboženská periodika před rokem 1989. Ed. Terézia Kolková, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2008, 135 s. ISBN 978-80-7195-252-7  

KOLKOVÁ Terézia: Spravodajské kontrasty pri spracovaní ideologickej problematiky. In: Vývojové tendencie printového a rozhlasového spravodajstva. Zborník príspevkov z odborného seminára Vývinové tendencie printového, rozhlasového a audiovizuálneho spravodajstva konaného 27. 11. 2007. Ed. Gabriela Magalová, Nitra : Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, 2008, s. 36-52. ISBN 978-80-8094-302-8

KOLKOVÁ Terézia: Aký zmysel má angažovaná žurnalistika? In: Veda, médiá a politika. Zborník príspevkov z konferencie Globalizácia, veda, vzdelávanie, médiá, politika. Bratislava : VEDA, 2008, s. 253-260. ISBN 978-80-224-1001-4  

KOLKOVÁ Terézia: Ucelená štylistická koncepcia. Recenzia (MLACEK, Jozef: Sedemkrát o štýle a štylistike. Ružomberok : FF KU 2007, 123 s.). In: Otázky žurnalistiky. Roč. 50, r. 2007, č. 1-2, s. 84-86.  

KOLKOVÁ, T: Prienik náboženského a publicistického štýlu. In: Varia XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra-Šintava 8.-10. 12. 2004). Zost. Marcel Olšiak, Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre, 2006, s. 298-303. ISBN 80-89037-04-6.

KOLKOVÁ, Terézia: Desocializačný vklad médií. In: Slovensko, materializmus a desocializácia. Esej Matthewa Fforda Západný materializmus a vyvážanie desocializácie s komentármi. Red. Marián Kuna, Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, 2006, s. 171 - 181.  

KOLKOVÁ, Terézia: Nesprávne použitie antonymnej dvojice pre a proti v názve relácie STV. In: Kultúra slova. Roč. 40, r. 2006, č. 5, s. 298-301.  

KOLKOVÁ, Terézia: Eurojazyk. In: Kultúra slova. Roč. 40, r. 2006, č. 2, s. 72-80.  

KOLKOVÁ Terézia: Prienik náboženského a publicistického štýlu (PhD. dizertácia, FF KU v Ružomberku, 2006).

KOLKOVÁ, Terézia: Eurospeak. In: Problematika krajín Európskej únie v rakúskych a slovenských médiách. Zborník z medzinárodného vedeckého seminára. Red. Imrich Jenča, Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, 2005, s. 125-144.  

KOLKOVÁ, Terézia - RONČÁK, Ivan: Škála kresťanských tlačených médií. Tlačené a agentúrne médiá. In: Plnia kresťanské médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu? Zborník zo seminára Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity a Fóra pre verejné otázky. Red. Michal Dyttert, Ružomberok : Filozofická fakulty Katolíckej unierzity, 2005, s. 127-130.  

FRANKOVÁ Monika – KOLKOVÁ, Terézia – JOZEFOVIČ, Michal: XIV. Medzinárodné kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, roč. 70, 2005, č. 1-2, s. 70-74.  

KOLKOVÁ, Terézia: Rozvoj náboženského štýlu po roku 1989 a jeho prienik s publicistickým štýlom. In: Vývoj žurnalistiky na Slovensku po 17. novembri 1989. Sympózium Katedry žurnalistiky FF KU. Red. Peter Olekšák, Ružomberok : Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, 2004, s. 79-85.  

KOLKOVÁ, Terézia: Náboženský štýl v periodickej tlači. In: Otázky žurnalistiky, roč. 45, r. 2002, č. 1-2, s. 113-118.   KOLKOVÁ, Terézia: Náboženský štýl v periodickej tlači II. In: Otázky žurnalistiky, roč. 45, r. 2002, č. 3-4, s. 268-274.

 

Ďalšie odborné články:

KOLKOVÁ, Terézia: How to speak eurospeak. In: Týždeň, roč. 1, r. 2005, č. 24 

KOLKOVÁ, Terézia: Kresťanské médiá: pomalý posun po žiletke. In: Katolícke noviny, roč. 120, 2005, č. 9, s. 14-15.  

KOLKOVÁ, Terézia: Médiá manipulujú, ale... In: Katolícke noviny, roč. 120, 2005, č. 7, s. 15

Ocenenia

Úspešná prezentácia v rámci Vysokoškolskej vedeckej odbornej činnosti: 2000 – prvé miesto, Denná tlač očami ôsmakov a deviatakov základných škôl, 2001 – druhé miesto, Úcta k faktu v práci novinára, 2003 – prvé miesto, Náboženský štýl v periodickej tlači; roku 2002 Cena rektora Univerzity Komenského za výborné výsledky dosiahnuté v rámci Filozofickej fakulty.